Đăng ký học lại, học cải thiện điểm Khóa 52,53,54. Học kỳ II, năm học 2013 - 2014

Phòng Đào tạo mở lại cổng cho các em Khóa 52,53,54 đăng ký học lại, học cải thiện điểm với khóa 55, học kỳ II, năm học 2013 - 2014, trong thời gian 04 tuần (bắt đầu từ ngày 24/02/2014 và kết thúc vào ngày 23/03/2014), sau khoảng thời gian trên, hệ thống sẽ tự động khóa.

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Các sinh viên sau khi ra trường đã có công việc như thế nàoĐiều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018_2019
Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018_2019
Hướng dẫn đăng ký học và xem kết quả học tập
Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký học và xem kết quả học tập để thao tác trên hệ thống.
Thời hạn đăng ký học lại với khóa 58
Phòng Đào tạo mở cổng cho sinh viên đăng ký học lại với khóa 58
Hướng dẫn đăng ký học
Hướng dẫn đăng ký học
Hướng dẫn đăng ký học
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký khối lượng học tập các khóa 54,55,56 học kỳ I, năm học 2015 - 2016
Đăng ký khối lượng học tập học kỳ I, năm học 2015 -2016
Phòng Đào tạo mở lại cổng đăng ký học cho sinh viên
Phòng Đào tạo mở lại cổng đăng ký học cho sinh viên các khóa ĐH 53,54,55, cao đẳng 54,55
Hạn đăng ký học học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Hạn đăng ký học học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 là ngày 07/9/2014
Đăng ký học lại, học cải thiện điểm Khóa 53,54. Học kỳ II, năm học 2013 - 2014
Đăng ký học lại, học cải thiện điểm Khóa 53,54. Học kỳ II, năm học 2013 - 2014
Đăng ký lại cho các môn học kỳ 1 năm học 2012 - 2013
Mở lại cổng đăng ký cho học kỳ 1 năm học 2012 - 2013
Hạn đăng ký học học kỳ 2 năm học 2012 - 2013
Hạn đăng ký học học kỳ 2 năm học 2012 - 2013
Chú ý đăng ký học!
Chú ý đăng ký học!

Trang:  [1]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 39

Lượt truy cập: 81255